Aannemer, cpProfessionWithFuture

Wil jij een aannemer worden waarop mensen kunnen bouwen? Dan zit je in deze lessen helemaal op je plek!

Je leert niet alleen alles over ruwbouw, afwerking en dakwerken, maar je verdiept je ook in de administratieve kant van het beroep. Mileuvergunningen, aanemingscontracten of een stedenbouwkundige vergunning? Jij ontcijfert allerlei belangrijke documenten zodat je exact weet waarom deze belangrijk zijn voor je project. Daarnaast vertelt je docent je vanuit zijn eigen ervaring hoe je als zelfstandig aannemer kan starten.

In onze leslokalen krijg je de nodige theorie mee en deze kennis is absoluut noodzakelijk voor wie als aannemer wil starten. En de praktijk? Door stage te lopen bij een interessant bedrijf kom je te weten hoe het er op een werf écht aan toe gaat en kan je je knowhow meteen toepassen. Een echte aanrader!

Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort.

John Ruskin
cpWouldYou
 • jouw passie voor bouw vertalen in een job
 • bouwactiviteiten opstarten, uitvoeren en succesvol afronden, van fundering tot nok
 • alles leren over bestekken, contracten, vergunningen en nog zo veel meer
 • weten hoe je start als zelfstandig aannemer
Aannemer
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeVirtual
12 cpCourseTypeDurationLessonVirtual cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix diploma

€489

cpVirtualClasses
cpVirtualWhatItMeansOne
cpVirtualWhatItMeansTwo

cpVirtualWhatItMeansText
cpProgram Aannemer
Aannemer avondschool
cpCourseContent
 • Starten als zelfstandig aannemer
 • De rechten en plichten van de onderaannemer
 • Gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten
 • Aansprakelijkheid en de noodzakelijke verzekeringen
 • Het aannemingscontract
 • De stedenbouwkundige vergunning
 • Uitvoeringsplannen en bestekken
 • De procedures
 • Veiligheidsreglementeringen
 • Kwalificatiebeleid en certificatie
 • Planningstechnieken
 • Milieureglementeringen- en vergunningen
 • Ruwbouwactiviteiten (grondwerken, funderingen,…)
 • De afwerking (stukadoorwerken, dekvloeren,…)
 • Dakwerken (platte daken, hellende daken,…)
 • Eindafwerking (Schilderwerken, behangwerken,…)
 • Technische installaties (Centrale verwarming, sanitair,….)
Volwassenenonderwijs Aannemer
cpSkillsAndSkills
 • Aansprakelijkheid, verzekeringen en contracten? Jij bent volledig op de hoogte!
 • Je beheerst zowel de administratieve als de technische aspecten van de job.
 • Je beschikt over de knowhow om te starten als algemeen aannemer.
Aannemer volwassenenonderwijs
cpFutureOpportunities
 • Zelfstandig aannemer
 • Bouwondernemer
 • Werknemer van een aannemer of bouwbedrijf

cpStartingDatesGroupCourse Aannemer

Coursenamelabel Lessonday Firstlesson Lastlesson Citystartdata Alllessons
Aannemer Wednesday 16-10-2024 22-01-2025 Virtual 18:30 - 21:30
paginator.rangeLabelMultiplePages
cpTeachers Aannemer

cpPracticalInfo

cpStudyDays

De opleiding Aannemer bestaat uit 12 lessen. Elke les duurt 3 uur. Je hebt elke week op dezelfde dag les. Je leert zowel op administratief als op technisch vlak echt alles wat je nodig hebt om succesvol te worden als zelfstandig aannemer. In het overzicht met de startdata van de opleiding Aannemer vind je per lessenreeks alle lesdagen terug.

cpClickHereForStartingDates

cpFinancialInfo

Aannemer
cpEducationTypeProfessional
Centrum voor Avondonderwijs
cpCourseTypeVirtual
12 cpCourseTypeDurationLessonVirtual cpCourseTypeDurationLesson cpLessonsPer 3 cpHoursPerClass
cpCourseTypeDiplomaPrefix diploma

€489

cpGoodToKnowAboutCourse Aannemer

cpWhyChooseCompany Centrum voor Avondonderwijs

Het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is de belangrijkste opleidingsverstrekker van Vlaanderen op het gebied van professionele opleidingen voor volwassenen. Er worden lessen georganiseerd in alle grote steden in Vlaanderen zodat je steeds in jouw buurt kan studeren. Kiezen voor het Centrum Voor Avondonderwijs VZW is kiezen voor studeren in een inspirerende omgeving. Je kan rekenen op gemotiveerde en professionele docenten.

appDownloadTitle
cpVirtualUSP1
cpVirtualUSP2
cpVirtualUSP3

cpBlogsHeading

cpTestimonialsHeading

Celine L
Celine L

Daniel heeft iets interessant en toch interactief wanneer mogelijk van gedaan. Ik heb de extra oefeningen geapprecieerd want het forceert ons te duiken in de materie. Ook de mogelijkheid om alle vragen te stellen en praktijk ervaring te horen is waardevol. Daniel heeft echt goede informatie verzameld en gedeeld. 

cpT2Name
cpT2Name

cpT2Testimonial

cpT3Name
cpT3Name

cpT3Testimonial

interestsCarouselHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-